Århusfriskole. Udbud for ombygning af klassefløj. Brandredegørelse for skolen i ny helhedsplan.